Nudimo tudi:

  • izdelavo teras,
  • utrditev manjših odvodnjavanj,
  • ureditev novih poljskih poti,
  • izravnavo zemljišč,
  • odstranitev grmovja in dreves,
  • nasipavanje rodovitne zemlje,
  • odstranitev kamnitih osamelcev in podobne storitve,
  • tudi vzdrževanje makadamskih in drugih cest ter
  • ureditev novih poti.