Prometna in komunalna infrastruktura

 

Poskrbimo za izkop in izdelave platoja za montažne hiše. Gradimo vse vrste prometne in komunalne infrastrukture, kot so:

  • ceste,
  • kanalizacija,
  • vodovodi,
  • drenaže,
  • telefonsko omrežje,
  • plinsko omrežje,
  • plinovodi in
  • čistilne naprave. 

 

Podjetje že vsa leta uspešno konkurira na večjih javnih razpisih in je v svojem obdobju poslovanja pridobilo zaupanje najzahtevnejših naročnikov.