Pred začetkom gradnje in izkopa je treba zemljino na površju izbranega območja odstraniti.

Tudi pri nadaljnji gradnji in urejanju okolice nastaja odpadni ali gradbeni material, ki ga po vašem naročilu odpeljemo na deponijo.

Po dogovoru poskrbimo za hitro in varno nakladanje materiala.