Prevzemamo:

1  10 13 11  Odpadki iz proizvodnje sestavljenih metrialov (kompozitov) na osnovi cementa, ki niso navedeni po 10 12 09 in 10 13 10 
2  10 13 14  Odpadni beton in odpadni mulj iz betona 
3  17 01 01  Beton 
4  17 01 02  Opeka 
5  17 02 02   Steklo 
6  17 01 07  Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 02 06 
7  17 03  02  Bitumenske mešanice, ki niso navedene 17 03 01 
8  17 05 04  Zemljina in kamenja, ki niso navedene pod 17 05 05 
9  17 05 06  Izkop materiala, ki ni naveden pod 17 05 05 
10  17 08 02  Gradbeni material na osnovi gipsa, ki ni zajeti v 17 08 01 
11  17 09 04  Mešani gradbeni odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

Po dogovoru z naročnikom lahko gradbene odpadke na dogovorjeni lokaciji prevzamemo mi.