Večletne izkušnje z urejanjem okolice


Imamo večletne izkušnje z urejanjem okolice, ki ga izvajamo z gradbeno mehanizacijo in ročnim delom. 
Naše storitve zajemajo:

  • izdelava raznih zidov
  • nasutje, dovoz in odvoz raznega materiala 
  • odstranjevanje štorov 
  • ureditev parkirišč in dvorišč 
  • ureditev meteorne vode 
  • izkopi in nasip dvorišč 
  • izkopi za stanovanjsko hišo ali poslovne objekte 
  • izkopi in zasutje različne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plinovod, telefonija)